Wikia


40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op De Beuker. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.
300px-De Beuker.png

De Beuker is een Aardworstelaar. Hij was een vechter is een Aarsturingsworstelcompetitie, Aard Mania VI, maar hij ging later vechten voor zijn vaderland.

De Beuker heeft een tatoeage op zijn rug en praat altijd over zichzelf in de derde persoon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki