Wikia


40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op Geestenwereld. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.
Geestenwereld.png

Aang praat met Enma in de Geestenwereld

De Geestenwereld is een wereld die parallel loopt met de Wereld van Avatar. Het is de thuisbasis van geesten, onsterfelijke bovennatuurlijke wezens die vaak verschillende aspecten van het leven en de natuur belichamen. De vorige levens van de Avatar bestaan ook in de Geestenwereld, het is niet bekend of andere stervelingen er ook verblijven.

Het is moeilijk, dus ook zeldzaam, voor een mens om naar de Geestenwereld te gaan; omgekeerd zijn er ook slecht een paar geesten in staat om naar de stergelijke wereld te gaan. De Geestenwereld en de fysieke wereld staan het dichtst bij elkaar op de dag van de zonnewende, op die dag is het mogelijk voor geesten en mensen om naar de andere wereld te reizen. Er zijn ook verschillende locaties in de fysieke wereld die als een brug naar de Geestenwereld kunnen dienen, vaak worden deze plaatsen geëerd en beschermt door de bewoners, zoals de Geesten Oase op de Noordpool. De Avatar zelf fungeert ook als brug tussen de twee werelden en hij kan ook vrij tussen heb reizen, hoewel Sturing in de Geestenwereld niet werkt.

Er zijn weinig manieren bekend voor een mens op naar de Geestenwereld te gaan. Waarschijnlijk is de meest voorkomende manier om mee te gaan met een geest als die van wereld naar wereld springt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki