Wikia


300px-Air genocide.png
40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op Luchtnomade Genocide. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.

De Luchtnomaden Genocide was een enorme bloedbad die werd aangericht door de Vuurnatie tegen de Luchtnomaden in het jaar 0 NSK. De Noordelijke, Oostelijke, Zuidelijke en de Westelijke Luchttempel werden tijdens de aanval aangevallen. De aanval werd geleidt door Vuurheer Sozin en was bedoeld om de nieuwe Avatar uit te roeien en de Avatar cyclus te verbreken. De Lucht Nomaden Genocide wordt gemarkeerd als het begin van de Oorlog die de Vuurnatie startte tegen de overige naties. Als een resultaat van de Luchtnomaden Genocide waren Avatar Aang en Luchtbizon Appa de enige overlevenden van de aanval. De Luchtnomaden werden volledig uitgeroeid tijdens de genocide.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki