Wikia


De Lucht Scooter.png
40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op Luchtscooter. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.

De Luchtscooter is een vorm van vervoer door middel van Luchtsturen over de grond die is uitgevonden door Aang. Het is een bal lucht waar de Luchtmeesters op kunnen gaan zitten. Door het uitvinden van deze techniek werd Aang bevordert tot Luchtmeester waardoor hij zijn tatoeages kreeg. Aang leerde de techniek door aan de andere Luchtnomade studenten. Aang heeft deze techniek in vele afleveringen gebruikt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki