Wikia


40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op NSK. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.
300px-Kalender.png

De Avatar Wereld heeft een uitgebreide Geschiedenis die dateert van vele duizenden jaren geleden. In dit artikel worden de historische gebeurtenissen in een tijdlijn weergegeven

De geschiedenis van de Avatar Wereld kan grofweg worden ingedeeld in twee tijdperken. Het eerste grote tijdperk was het Tijdperk Van Voor De Avatar, waarin mensen konden Energiesturen om de energie in zichzelf te regelen. Uiteindelijke ontdekten de mensen de vier elementaire manieren van sturen en werden ze opgesplitst in vier naties.

Daardoor ging de kennis over het Energiesturen bijna helemaal verloren. De Avatar verscheen in de wereld om te vrede en het evenwicht tussen de naties te bewaren, dit was het begin van het tweede tijdperk: het Tijdperk Van De Avatar. Dit tijdperk duurt nu al meer dan duizenden jaren, waardoor er dus ook meer dan duizend incarnaties van de Avatar zijn geweest. Een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het Tijdperk Van De Avatar is De Oorlog, een wereldwijd conflict tussen tussen alle vier de naties die een eeuw duurde.

Tijdlijn Edit

Ter verduidelijking; deze tijdlijn en data in andere artikelen zijn gebaseerd op jaren voor en na Sozins Komeet. Namelijk: het aantal jaren Voor Sozins Komeet (VSK) en het aantal jaren Na Sozins Komeet (NSK). 0 NSK is het jaar waarin Sozins Komeet voor de eerste keer is aangekomen en dat betekend het begin van De Oorlog.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki