Wikia


40px-Wiki.png Deze pagina gebruikt inhoud van de Avatar Wiki. Het originele artikel kan gevonden worden op Yangchen. De lijst van auteurs kan gevonden worden op de geschiedenispagina. Net zoals op de Nickelodeon Wiki, is de tekst van de Avatar Wiki beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0.
300px-Yangchen001.png

Avatar Yangchen is was de Avatar incarnatie die voor Aang geboren was in de Luchtnomaden natie. Ze verscheen het eerst in de aflevering "De Avatar Trance" waar ze haar luchtstuur technieken toonden aan Aang.Yangchen stond bekend als Avatar om haar wijsheid en kracht. In haar tijd deed Yangchen en "alles aan" om de balans in de wereld te beschermen.

Biografie Edit

AchtergrondEdit

Avatarair.gif

Yangchen demonstreert haar luchtstuur technieken

Yangchen was geboren en getogen in de Westelijke Luchttempel. Ze was zo gerespecteerd als Avatar, dat er twee beelden werden gemaakt van haar: een in de Oostelijke Luchttempel en een in de Westelijke Luchttempel. Ze was zo toegewijd aan haar plicht dat voor een hele generatie na haar dood er geen gevallen van oorlogen waren.Yangchen was een zeer wijze en machtige Avatar. Tijdens haar korte ontmoeting met Aang, was ze er van overtuigd dat Aang zich niet schuldig zou voelen, doordat hij zag hoe de vorige Avatars ook worstelde met problemen en fouten maakten. Hoewel er zeer weinig over haar geschiedenis is geopenbaard, voelt ze zich zeer empathisch richting Aang's schaamte om niet het Aarderijk te beschermen. Dit geeft aan dat ze soortgelijke fouten gemaakt heeft tijdens haar tijd als Avatar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki